Pris & afbud


Afbud:
Senest kl. 16. dagen før tlf. eller sms til tlf. 61689050. 
Obs. Ved senere afbud betales fuld  takst.
For klienter med tilskud fra den offentlige sygesikring betales ved 1. udeblivelse honorar svarende til din egenbetaling, og ved 2. udeblivelse 2x egenbetaling.
 
Priser:
Individuel konsultation  (45 min): 1200 kr
 
Parsamtale (90 min): 2400 kr
 
Afregning sker kontant efter hver konsultation med mindre andet er aftalt.
Ved akkumulerende afregning med forsikringsselskab - (dvs afregning med forsikringsselskab når forløbet ér afsluttet) forhøjes taksten med 300 kr pr. konsultation, dvs 1500 kr pr gang.
 
Supervision  (også til autorisation eller specialist):
individuel pr. time (60 min): 1500 kr
Ved 2 personers supervision,  1750 kr. pr time (ved 2 timer pr. gang)
Ved 3 - 6 personer, 2000 kr. pr time (normalt 2-3 timer pr. gang)
 
 
Undervisning / kurser: pris efter nærmere aftale.
For aktuelle kurser hos mig, se her
 
 
Tilskud til betaling:
Vær opmærksom på at forsikringer/sundhedsforsikringer tegnet af arbejdsgiver eller privat ofte dækker et antal samtaler hos psykolog.
Vær opmærksom på at hvis forsikringsselskabets takst ligger under min, så skal du selv lægge ud for behandlingen, og så efterfølgende få refunderet det beløb du er beretiget til, af dit forsikringsselskab.
 
Særlige aftaler:
 
Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, læs mere på
www.psykologeridanmark.dk  , se under "henvisningsårsager og tilskudsordninger".
Tilskud kræver en henvisning fra din egen læge, som er max 3 måneder gammel.
 
 
Jeg har aftale med sygeforsikringen "danmark".
Det betyder medlemmer af "danmark"
1) at man, hvis man er henvist af egen læge under den offentlige sygesikring, kan få refunderet en del af egenbetalingen.
Se mere på www.sygeforsikring.dk 
2) Skandias forsikringsklienter, kan få deres psykologregning betalt direkte af "danmark", uden at skulle lægge ud hos mig.
 
 
 

 

 

Katrine Bonnevie, Autoriseret Psykolog, Specialist i Psykoterapi & Supervision, medlem af Dansk Psykologforening  | kontakt@psykologbonnevie.dk