Kurser i Mindfulness

 
 
 
 
 
 
Mindfulness kursus x1 ugentligt i 8 uger
 
Kursus  oprettes efter aftale på din arbejdsplads eller i min praksis
 
Erfaringerne viser at stress og uhensigtsmæssige grublerier kan reduceres ved
dagligt at praktisere øvelser i Mindfulness.

Gennem læring og vedvarende træning ses:

- Øget evne til at håndtere stress

- Øget evne til koncentration

- Øget evne til at slappe af

- Øget evne til at frigøre sig fra negative grublerier, bekymringstendens

- Øget oplevelse af frihed, større livslyst og mere energi

 Indhold på kurset

Mindfulness kan på dansk oversættes med en tilstedeværelse i nuet / bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik, uden at være dømmende eller vurderende overfor det man oplever.

På kurset introduceres de grundlæggende principper i Mindfulness og der undervises i stress og stressreaktioner.

Tilstedeværelse i nuet trænes igennem:

1) Opmærksomhedsøvelser – hver uge, får du som kursist, en opgave med et særligt opmærksomhedsfokus  fra hverdagslivet.

2) Guidede meditationer. Meditationerne introduceres fra gang til gang og medgives som hjemmeopgaver lydfil. Meditationerne er både siddende, liggende og i bevægelse (Yoga).

Hvad kræver det af mig at deltage ?

Du skal være villig til dagligt at bruge 30 min til hjemmearbejde i de 8 uger kurset varer. Hjemmearbejdet består hovedsagligt i at øve meditationer - det er den formelle træning. Der er endvidere små øvelser med fokus på hverdagslivet. Fokus på at opdage og blive istand til at bryde fastlåste mønstre og vaner. 

På kursusdagene skabes der mulighed for at du, sammen med de øvrige deltagere, bidrager med egne erfaringer og oplevelser. Meget af læringen finder sted i den dialog der foregår i kursus gruppen.

Afholdes kurset i min praksis er holdstørrelsen  max 7 deltagere. Afholdes kurset eksternt max 16 deltagere, afhængig af målgruppe og lokaleforhold.

Hvad opnår jeg ?

Kursusforløbet sætter dig i stand til, på egen hånd, at vedligeholde en meditationspraksis og hjælper dig til at være mere nærværende i din dagligdag. Du lærer dine egne tidlige reaktioner på stress at kende, og bliver i stand til i højere grad bevidst at agere i forhold til stressorer, hvad enten de kommer indefra eller udefra.

Effekten kommer over tid, og kræver en vedvarende meditationspraksis. Følges programmet, med dagligt at træne meditationerne, kommer der erfaringsmæssigt en effekt allerede mens kurset pågår.

Hvis du ønsker at deltage på et kursus i min praksis, kontakt mig - obs lige nu åbent for tilmelding til kurset efterår 2018

Hvis du ønsker at bestille et kursus, kontakt mig da venligst på:

61689050 eller katrinebonnevie@gmail.com

Pris i min klinik : 4000 kr. pr deltager for hele kurset & kursusmateriale, hvis du har henvisning på angst / depression kan du få tilskud fra sygesikringen

Eksternt kursus: pris efter aftale

Artikler

Se hvad jeg har skrevet om Mindfulness på www.ditliv.dk under "Tænk godt"

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrine Bonnevie, Autoriseret Psykolog, Specialist i Psykoterapi & Supervision, medlem af Dansk Psykologforening  | kontakt@psykologbonnevie.dk