Kognitiv Coaching

Coaching retter sig imod kunsten at forbedre andres præstationer, indlæringsevne og
personlige udvikling (Downey, 1999).
Et coachforløb er for dig der har behov for støtte til løsning af et aktuelt problem.
Det er en proces der fokuserer på indlæring / justering af personlige problemløsnings-strategier og samtidig aktiverer et personligt udviklingsforløb.
Den kognitive coaching bygger på psykologiske metoder og indlæringspsykologiske principper. De tanker du som menneske har om dig selv, andre og fremtiden er i centrum.
I et coachingforløb, arbejder jeg som psykolog med, hvordan du som person oplever dig selv i relation til andre mennesker og fremtiden.
Vores selvforståelse indeholder vigtige budskaber om hvordan vi vurderer vores egne evner og muligheder, værdier og idealer. Vores forhold til andre mennesker præges både af vores selvopfattelse, men vi har også nogle forventninger og erfaringer med os, som spiller ind på vores relationer til andre – og ofte mere end vi umiddelbart gør os det bevidst.
Endelig er der fremtiden. Hvad er det for behov vi gerne vil have opfyldt ?, hvorfor er det vi stræber efter noget skal være anderledes ? – og hvad betyder det for hvordan en løsning kunne se ud – på kort og på længere sigt ? Når der er noget vi gerne vil have ændret, er vi nød til i vores nutid, at lægge planer for vores fremtid - men skal det være effektivt og brugbart, omfatter det en grundig analyse af ovenstående faktorer.
Der er således noget du skal blive klogere på om dig selv og dine mål, måske noget du skal aflære så ny viden og vaner kan indøves. Det betyder at vi sammen tilrettelægger små øvelser, der afprøver og tester de løsningsforslag vi kommer frem til i coachingforløbet.
Katrine Bonnevie, Autoriseret Psykolog, Specialist i Psykoterapi & Supervision, medlem af Dansk Psykologforening  | kontakt@psykologbonnevie.dk