Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi anses som én af de mest hensigtsmæssige og effektive terapeutiske tilgange til behandling af 
angst og depression. Nyere undersøgelser viser samme høje 
effektivitet indenfor stressbehandling.

Hvad er kognitiv terapi ?

”Kognitiv” betyder tanker og forestillinger, og grundlæggende handler det ikke så meget om, 
hvad der egentlig sker for os mennesker, men om den betydning, vi tillægger oplevelser og 
situationer. 
I kognitiv terapi tager man udgangspunkt i tankerne. Man lærer at identificere de tanker og antagelser, der opstår i situationer der opleves belastende eller problematiske, 
og man lærer at omstrukturere negative tanke- og adfærdsmønstre til mere funktionelle tanker 
og handlinger. Derved bliver det lettere at bryde med fastlåste mønstre eller tilbøjeligheder og nå sine mål. 

Hvordan er kognitiv terapi opstået og udviklet?

Kognitiv terapi bygger på psykiateren Aaron Becks kognitive model. Beck opdagede at når mennesker er deprimerede, tænker de på en helt bestemt måde om sig selv, andre og verden. Han kaldte det automatiske negative tanker, katastroftetænkning eller selvdestruktiv tænkning. Negative tanker underminerer et menneskes trivsel. Aaron Beck udviklede psykoterapeutiske metoder til at ændre disse negative tankemønstre. De kognitive metoder er idag, de bedst dokumenterede metoder i behandling af psykiske vanskeligheder over en bred kam (angst, depression, personlighedsforstyrrelser, stress).

 

Min baggrund

Jeg har en 2 årig efteruddannelse i kognitiv terapi fra SAKT (Selskab for adfærds og kognitiv terapi). Se også under Om mig

 

 

 

Katrine Bonnevie, Autoriseret Psykolog, Specialist i Psykoterapi & Supervision, medlem af Dansk Psykologforening  | kontakt@psykologbonnevie.dk