Mindfulness

 

Hvad er Mindfulness?

Mindfulness kan oversættes til "bevidst nærvær". Begrebet
beskriver det at være til stede i nuet og være opmærksom på det, der er i nuet, uden at dømme eller vurderer det. Ved at trænen evnen til bevidst nærvær, kan man bl.a. arbejde sig væk fra bevidstløst at reagere på stressende stimuli i sine omgivelser, og man kan arbejde sig væk fra oplevelsen af at være fastlåst i negative grublerier.
 
Bevidst nærvær er den danske oversættelse, der rammer det engelske begreb mindfulness bedst. Mindfulness - eller bevidst nærvær - er et udtryk for en tilstedeværelse, hvor du er opmærksom på det der er i nuet, uden at dømme eller vurdere. Det vil sige, at man er opmærksom på hvordan det er at være tilstede lige nu, uden at tage stilling til, hvordan man ønsker det skal være - eller frygter det skal blive.
 
Mindfulness opøves gennem meditation, siddende, liggende og i bevægelse.
Bevidst nærvær opøves gennem en øget bevisdehed på de sider af tilværelsen vi enten tager for givet, eller ignorerer. Bevidst nærvær opøves gennem en øget opmærksomhed på hvordan vi sanser og reagerer i vores hverdagsliv. Genne formelle meditationsøvelser, siddende, liggende og i bevægelse, trænes opmærksomheden. Opmærksomhedsøvelserne giver en øget indsigt i sindets natur og en øget tolerance overfor de kropsfornemmelser, følelser og tanker,  - vore sindstemninger, som de opstår og forsvinder, som de kommer og går.
 
Hvordan er Mindfulness opstået og udviklet?
Stress reduktions kurset (MBSR " Mindfulness based stress reduction"), i den form jeg underviser i det, er udviklet på The Stress Reduction Clinic, Massachuseets Medical Center, USA, af læge og mikrobiolog Jon Kabat-Zinn. Kurset blev oprindelig udviklet som et forsøg på at mindske stress og smerter / ubehag hos mennesker med diverse kroniske sygdomme. Kurset har dog vist sig at  give en langt brede målgruppe af deltagere, mulighed for, at tilegne sig og mestre mindfulness meditation og derved oplve mindre stress og større grad af handlemuligheder i en travl hverdag.
The Stress Reduction Clinic har nu eksisteret i over 30 år, og over 16.000 mennesker har taget MBSR kurset på klinikken i Massachusetts.
Kurset kombinerer Buddhistiske meditationsformer med en af de mest anerkendte psykologiske interventionsformer, nemlig kognitiv adfærdsterapi. MBSR kurset er helt
areligiøst og tidligere kendskab til at meditere er ikke en forudsætning.
 
Det depressions forebyggende kursus (MBCT "Mindfulness Based Cognitive Therapy) er et nyere kursus. Omkring år 2001 udviklede tre kognitive psykologer (Segal, Teasdale og Williams) et program til mennesker, der lider af depressioner med det formål at mindske risikoen for tilbagefald. Forskning har vist, at MBCT har halveret risikoen for tilbagefald af depression hos mennesker der har lidt af depression tre eller flere gange. MBCT har også vist sig effektiv i forhold til mennesker som lider af bl.a. kronisk træthed, angst og panik.
Det er vigtigt at man når man går på dette kursus er i en stabil fase, hvor de depressive symptomer ikke er dominerende, da kurset ellers er for anstrengende. 
 
Individuel Mindfulness træning
Ring og hør nærmere om en forløb tilpasset dine behov 
 
Aktuelle kurser
Mindfulness Stressreduktionskursus i min klinik , kontakt mig gerne. Aktuelt mandage 16 - 17.45.
 
Artikler
Se hvad jeg har skrevet om Mindfulness under www.ditliv.dk under "Tænk godt"

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Katrine Bonnevie, Autoriseret Psykolog, Specialist i Psykoterapi & Supervision, medlem af Dansk Psykologforening  | kontakt@psykologbonnevie.dk