Depression?

kvinder der græderDepression

Alle mennesker har et stemningsniveau som følelserne normalt svinger omkring. Nogle dage ser vi mere lyst på tingene end andre dage – og det er helt normalt.

Ved en depression er humøret dårligt, og svarer ikke til det man normalt kender.

Man føler sig nedtrykt, har ikke lyst til ret meget og man mister (for en tid) evnen til at føle glæde. Energien og initiativet til at få ting fra hånden falder drastisk.

Det er også karakteristisk at mennesker der har en depression oplever at selvtilliden daler. Synet på en selv, ens nærmeste omgivelser og fremtiden formørkes. Ikke sjældent udløser depressionen også tanker om ikke at orke at leve mere.

Mennesker med depression klager ofte over:

- Træthed

- Manglende eller øget appetit

- Dårlig nattesøvn og tidlig opvågnen

- Nedsat lyst til sex

- En oplevelse af indre tomhed

 - Tanker der myldrer rundt i hovedet

 - Vanskelighed ved at føle glæde

 - En følelse af ikke at være noget værd / oplevelse af at være en fiasko

 - Angst

- Selvmordstanker/ planer,

 (Ved akut behov for hjælp kontakt  livslinien eller nærmeste Psykiatrisk skadestue. Oversigt over Psykiatriske skadestuer findes på netdoktor , søg: psykiatriske skadestuer)

 Der findes forskellige grader af depression, fra lettere, moderat til svær depression.

Ved lettere til moderate depressioner er behandlingen samtaleterapi – ved moderat til svær depression medicin evt. i kombination med samtaleterapi.

Det er vigtigt at en depression behandles tidligt. Jo før den bliver behandlet, des mindre er risikoen for at få en ny depression.

Har du mistanke om at du er deprimeret er det en god ide at gå til din læge først. Din læge kan stille diagnosen og sammen med dig beslutte hvilken form for behandling der passer bedst til dig.

Samtaleterapi i form af Kognitiv Adfærdsterapi er en anerkendt behandling mod depression.

Psykologhjælp til dig som lider af depression retter sig imod:

 - At bryde isolation / inaktivitet

 - At se nærmere på indholdet i din tænkning om dig selv og verden, se på måder at forholde sig på – hvilke er hensigtsmæssige, hvilke er det evt. ikke ? Evt. arbejde med dine grundantagelser.

-At lære egne faresignaler at kende / tilbagefaldsforebyggelse

Som en væsentlig del af terapien vil du få små opgaver at arbejde med i din dagligdag. Opgaverne aftales fra gang til gang og tilpasses hele tiden din kapacitet. 

Nyttige links:

Psykiatrifonden

Depressionsforeningen

(illustration af Kiki Suarez www.kikitheartist.com)

Katrine Bonnevie, Autoriseret Psykolog, Specialist i Psykoterapi & Supervision, medlem af Dansk Psykologforening  | kontakt@psykologbonnevie.dk