En overvældende livssituation?

menneske der undrer sigEr du i en (ny) livssituation der overvælder dig?

Om krise og udvikling

En psykologisk krise er en betegnelse for en psykisk krisetilstand, en rystelse der opstår når tilværelsen byder os mere end vi umiddelbart kan klare med vore hidtidige viden og erfaringer om os selv og verden.

En psykisk krise er også altid et potentielt vendepunkt. En mulighed for at lære nyt om sig selv, selvom det der udløser krisen ofte er helt uønsket!

Almindelige kendetegn på en psykologisk krise:

 - Oplevelse af forvirring / vantro (”det her sker ikke for mig”)

 - Oplevelse af ikke at kunne kende sig selv

 - Oplevelse af følelsesløshed / eller overvældethed af fx vrede, sorg, fortvivlelse, angst

 - Oplevelse af at være rystet, miste sit vanlige grundlag 

 - Tvivl om egen kapacitet til at håndtere det nye

Der er mange forskellige årsager til at mennesker kommer psykisk i krise. Man kan have en oplevelse af at have håndteret mange forskellige udfordringer i sit liv, og overraskes over pludselig at overvældes.

Herunder har jeg listet en række eksempler,  - det kan være du kan genkende dig selv i et eller flere af eksemplerne, eller det kan være noget helt andet for dig.

Eksempler på almindelige omstændigheder der kan udløse livskriser:

 - At kærlighedsforhold går itu

 - At flytte (hjemmefra)

 - At skulle beslutte studie/erhvervsvalg – hvad er det rigtige for mig?

 - At få barn/ ikke at få barn

 - At være arbejdsledig/ eller oplevelsen af ikke at være på rette hylde

 - At børnene flytter hjemmefra

 - At komme i overgangsalder/ eller andre oplevelser af at  kroppen ældes

 - At blive pensionist

 - At opleve dødsfald i nær familie/omgangskreds

Eksempler på voldsomme begivenheder der kan udløse akut chok / krisereaktion:

 - At være impliceret i trafikulykke

 - At være udsat for indbrud / røveri / overfald (vold)

 - At være på tæt hold af naturkatastrofe

 - At få en alvorlig, kronisk eller invaliderende sygdom eller blive pårørende til en syg

 - At abortere 

 - At miste en man var knyttet til

 - At opleve pludselig og uventet svigt (oplevelse af bedrag af nogen man har stolet på)

Psykologhjælp til dig som er i krise retter sig, helt overordnet, imod at hjælpe dig med at genfinde struktur og mening i tilværelsen.

(illustration af Kiki Suarez www.kikitheartist.com)


Katrine Bonnevie, Autoriseret Psykolog, Specialist i Psykoterapi & Supervision, medlem af Dansk Psykologforening  | kontakt@psykologbonnevie.dk