Sygdom eller er du pårørende?

syg i sengKæmper du med alvorlig eller belastende sygdom? - eller er du pårørende til en der gør ?

Når man rammes af sygdom, hvad enten det er en kronisk sygdom som i forskellig grad invaliderer eller besværliggør ens hverdag, eller en sygdom som man risikerer mén af, en sygdom som man er bange for om man overlever, eller en sygdom som synes omgivet af tabuer, så afstedkommer sygdommen ofte en trussel mod ens eksistens som man kender den.

I første omgang kan det være svært at forlig sig med at have fået den pågældende sygdom! Vantro og uvirkelighedsfølelse kan være dominerende i starten. Når det første chok har lagt sig, følger ofte stærke følelser som vrede, angst, fortvivlelse, skyld og skam og ensomhedsfølelse. Det er almindeligt at man kommer ud i nogle voldsomme følelsesmæssige svingninger: at man svinger mellem at føle afmagt og føle sig fortrøstningsfuld, håb og håbløshed, at opleve sig fattet og at opleve sig helt overvældet.

I forskellig grad påvirkes hverdagen med de nærmeste, ens arbejdsliv og ens fritidsliv.

Sygdommen og dens konsekvenser anfægter måske ens hidtidige forestillinger om fremtiden og kan føre til en oplevelse af bristede drømme.

Mange oplever at sygdommen medfører et ændret selvbillede, og har besvær med at genkende sig selv.

Konsekvenserne af sygdom rammer ikke bare den syge, men ofte hele familien. De pårørendes hverdag ændrer sig også. Ofte har den pårørende travlt med at støtte den syge, både ved at påtage sig flere praktiske opgaver end hidtil, deltage ved lægesamtaler og behandlinger, samt at yde den syge psykisk støtte.

Det er psykisk belastende at være nær pårørende - og rigtig mange pårørende har svært ved at søge hjælp til sig selv, da det er først og fremmest den syge man tænker på.

Erfaringen siger dog, at skal man være en god støtte for den syge – kan det være rigtig god hjælp med et rum hvor man kan få sparring på de udfordringer man står i som pårørende. Et rum hvor man ikke skal tage hensyn.

Kronisk eller alvorlig sygdom har ofte mange konsekvenser i dagligdagen, og der er derfor behov for nye måder at mestre tilværelsen på. At komme overens med at være blevet syg / pårørende – lære nye færdigheder, se nye muligheder med de ændringer og begrænsninger sygdommen har afstedkommet.

Mange overvældes når diagnosen stilles. Men mange syge og pårørende oplever til deres store overraskelse, at de psykisk overvældes på et tidspunkt hvor de egentlig troede at nu var de ved at være ovre det ! Det sker ikke så sjældent, at når hverdagen med sygdommen finder sit første leje, så bliver det også mere ”plads” til at tænke over og mærke hvad dens indtræden har betydet.

Psykologhjælp ved livstruende, kronisk eller tabuiseret sygdom, retter sig imod at reducere følelsesmæssig lidelse, at forbedre den mentale tilpasningsstrategi og at give plads til åbent at kunne udtrykke følelser, specielt vrede, angst fortvivlelse og andre negative følelser.

Nyttige links:

sundhed.dk, søg: patientforeninger 

(illustration af Kiki Suarez www.kikitheartist.com)

 

 

 

 

 

 

Katrine Bonnevie, Autoriseret Psykolog, Specialist i Psykoterapi & Supervision, medlem af Dansk Psykologforening  | kontakt@psykologbonnevie.dk